Re-integratie

Er wordt gesproken van re-integratie wanneer een medewerker na lang ziekteverzuim terugkeert op de werkvloer.

Om het re-integratieproces te laten slagen is het van groot belang dat de betreffende werknemer de juiste begeleiding krijgt.

Een van de dingen die belangrijk zijn tijdens het re-integratieproces is het maken van heldere afspraken over bijvoorbeeld de werktijden en de opbouw hierin. Te hard van stapel lopen zorgt niet voor een sneller herstel en snellere re-integratie. Neem de tijd en laat de medewerker het tempo bepalen.
Zorg ervoor dat de medewerker zich kan uiten over hoe het gaat, dat men zijn of haar verhaal kwijt kan. Vaak is het fijn om dit in de re-integratiefase met een coach te doen. Terugkoppeling over het welbevinden, de knelpunten en mogelijke verbeterpunten zijn zaken waar een coach goed bij kan helpen.
Daarnaast is het van belang dat de werknemer inzicht heeft in de oorzaak van het ontstaan van het ziekteverzuim. Inzicht in het oude patroon en dit doorbreken zal een terugval voorkomen. Duurzame verandering is daarvoor noodzakelijk.
Juist hierin kan een coach van dienst zijn.

Resultaten

Te verwachten resultaten:
1. Zelf verantwoordelijkheid nemen over het eigen functioneren
2. Kunnen focussen op waar het om gaat.
3. De juiste keuzes maken vanuit authenticiteit.
4. Eigen regie over het eigen leven.
5. Meer balans in lichaam en hoofd
6. Meer levensenergie binnen privé en werk.

Contact

Wil je meer weten, je aanmelden of kennismaken? Bel of mail me gerust. Ik ben werkzaam in de omgeving van Den Haag of op locatie.

06 34 04 77 97